Categoriearchief: Educatie en School

Cito-toets en aangepaste versies

Elk jaar zijn er weer veel vragen over de Cito-toets. Een van de meest gestelde vragen is de wijze waarop aangepaste versies van de Cito-toets te verkrijgen zijn.

In dit artikel vertellen we kort welke speciale versies er zijn.

Niveau en Basis

De Cito-toets zelf is al opgesplitst in twee edities: de niveau en de basis-versie. De niveau-toets is voor leerlingen waarvan gedacht wordt dat ze lager gaan scoren dan VMBO-Tl en de basis-toets voor kinderen die hoger gaan scoren.

Belangrijke noot: dit zegt niets over de score. Kinderen die een niveautoets doen kunnen alsnog een Havo-score krijgen. Vice versa  geldt hetzelfde. Laat je dus niet leiden door de versie die wordt afgenomen.

Zwart/wit

Er is  ook een zwart/wit versie van de Cito-toets te verkrijgen. Deze is speciaal voor kinderen die kleurenblind zijn. De zwart/wit versie kan ook vergroot worden verkregen. De leerkracht geeft dit van tevoren bij Cito aan.

Gesproken versie of vergrote versie bij dyslexie

Kinderen met dyslexie kunnen een gesproken of vergrote versie van de Cito-toets krijgen. Zo kunnen zij meeluisteren met de teksten en vragen, terugspoelen en op een veld met grote letters meelezen.

Samenvatting

Er zijn voor de Cito-toets een aantal aangepaste versies te verkrijgen. Los van de basistoets en de niveautoets zijn dat een zwart/witte versie, een vergrote versie en een gesproken versie. Zo is de Cito-toets in groep8 door alle leerlingen te maken. Hoewel de versie anders is, blijven de vragen hetzelfde. Het gebruik van een aangepaste versie van de Cito-toets heeft dus geen gevolgen voor het uiteindelijke advies.